W co wierzymy

Wierzymy:

- w nieomylność całego Pisma Świętego;

- w Trójedynego Boga jako: Ojca, Syna i Ducha Świętego;

- w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii;

- w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele;

- w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w przyszłości;

- w zbawienie wieczne, jako dar Bożej łaski dostępny na podstawie wiary;

- w potrzebę nowonarodzenia, czyli podjęcia osobistej decyzji o nawróceniu się do Boga;

- w potrzebę chrztu wiary przez zanurzenie w wodzie, jako aktu potwierdzającego duchowe nawrócenie;

- w chrzest w Duchu Świętym, potwierdzony otrzymaniem Bożej mocy potrzebnej do prowadzenia chrześcijańskiego życia;

- w wieczne życie dzieci Bożych i wieczne potępienie grzeszników.

O zasadach wiary więcej tutaj.