Wydarzenia

2015

  • W dniach 18-19 kwietnia 2015 r. gościł w naszym Zborze brat Marek Grzela ze Zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrzu. Dzielił się wykładami nt. Zagrożenia okultyzmem w Kościele.
  • 14-15.03.2015. Konferencja w Kiczycach k/Skoczowa z udziałem brata Reinholda Ulonska z Niemiec. Wykłady związane z tematem: Chrzest w Duchu Świętym (nagrania kliknij tutaj). O bracie R. Ulonska czytaj więcej w zakładce “Do pobrania – Czytelnia”)
  • 22.02.2015 Wizyta brata Jacka Rodaka ze Zboru “Przymierze” z Kielc. Kazanie z Psalmu 121 – “Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest jest od Pana”.
  • 07-08.02.2015 Wizyta brata Szymona Matusiaka z Kozienic – nauczanie nt. Trójjedynego Boga (nagrania kliknij tutaj)
  • 11.01.2015 Wizyta gości ze Zboru KChWE z Puław. Kazanie pastora Adama Chowickiego o potrzebie wydawania duchowych owoców, którymi Jezus chce nakarmić świat aby go zbawić.

2014

(w opracowaniu)

 

 

Litwa 2005 – 2013

W latach 2005-2013 nasz Zbór prowadził akcję pomocową dla polskich dzieci na Litwie w rejonie Soleczniki.

Latem 2005 roku z inicjatywy Zboru KChWE we Włoszczowie i przy współudziale Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO oddz. Włoszczowa przedstawiciele Zboru w Pińczowie po raz pierwszy wzięli udział w akcji charytatywnej skierowanej do dzieci ze środowisk polskich na Litwie w rejonie Soleczniki. Środowisko to charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem patologii społecznej. Rodziny są zwykle dotknięte bezrobociem i problemem alkoholowym, a przy tym wielodzietne. W związku z tym dzieci często egzystują w bardzo prymitywnych warunkach bytowych, pozbawione są właściwych wzorców wychowawczych, w swoich domach doświadczają głodu i przemocy, patrzą na życie rodziców pozbawione jakiegokolwiek sensu i nadziei.

Po kilku wyjazdach na Litwę pojawił się pomysł, aby nie tylko dostarczać tam pomoc materialną, ale podjąć też próbę zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najbardziej dotkniętych ubóstwem czy patologią społeczną. Początkowo kierując się troską o stan zdrowia naszych podopiecznych myśleliśmy o umieszczaniu dzieci w sanatoriach. Zgodnie z tą ideą przygotowaliśmy pierwszy pobyt grupy dzieci z Litwy. I tak w wakacje 2007 roku przyjechało do Polski 7 dzieci, z czego 4 spędziło czas na dwutygodniowym turnusie w sanatorium w Rabce, zaś 3 dziewczynki zostały umieszczone w chrześcijańskich domach.

Od następnego roku głównym organizatorem akcji „Wakacje dla polskich dzieci z Litwy” stał się Zbór KChWE w Pińczowie. Tak jest po dziś dzień, co oczywiście nie znaczy, że Zbór we Włoszczowie i Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO nie wspierają naszych działań.

Obserwacje poczynione podczas pierwszego pobytu dzieci w Polsce doprowadziły nas do wniosku, że dużo atrakcyjniejsze i korzystniejsze dla dzieci będzie organizowanie im w przyszłości pobytu u chrześcijańskich rodzin. Dlatego w kolejne wakacje wszystkim dzieciom przygotowaliśmy miejsca w domach chrześcijańskich. Postanowiliśmy, że tak już będzie co roku i że największą wagę będziemy przywiązywać do osobistej relacji z naszymi małymi podopiecznymi, gdyż wierzymy, że dla każdego człowieka najcenniejszą rzeczą jest miłość – dobra relacja z drugim człowiekiem. Bliski kontakt z dziećmi daje nam nie tylko możliwość zaspokojenia ich potrzeb materialnych, ale także okazania im miłości, oddziaływania wychowawczego oraz mówienia o Bogu.

Każdego roku liczba przyjeżdżających dzieci rosła. Latem 2012 r. gościło u nas 16 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Rozlokowaliśmy je w siedmiu rodzinach współpracujących z nami w tej akcji. Rodziny, którym powierzaliśmy to zadanie to ochotnicy, często poświęcający swoje urlopy, aby zapewnić przyjętym pod swój dach dzieciom miły wypoczynek i serdeczną atmosferę. Pragniemy podkreślić, że wszystkie rodziny są nam dobrze znane i mogliśmy zagwarantować odpowiedni poziom świadczonej przez nich opieki.

Co roku ramowy program pobytu dzieci był podobny, choć oczywiście jego atrakcyjność zależała od zgromadzonych przez nas środków. Dzieci spędzają w Polsce dwa tygodnie plus dwa dni w podróży (przyjazd i powrót), co daje łącznie 16 dni przebywania pod naszą opieką. Oprócz różnych pomysłów realizowanych indywidualnie przez poszczególne rodziny dzieci zawsze mają zorganizowane co najmniej dwie imprezy wspólne – np. wycieczkę i ognisko. W ciągu tych kilku wakacyjnych pobytów dzieci zwiedziły najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca w Polsce: były m.in. w Warszawie, Krakowie, Oświęcimiu, nad morzem, w Tatrach, Pieninach, Górach Świętokrzyskich, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i wielu innych miejscach. Zwiedzały muzea, chodziły do zoo, cyrku, wesołego miasteczka, parku linowego, na pływalnię oraz do kina na ciekawe seanse filmowe. W niedziele wraz z rodzinami, u których mieszkały chodziły do lokalnego Kościoła. Każdy pobyt dzieci w Polsce kończył się uroczystym nabożeństwem w Zborze w Pińczowie, podczas którego dzieci były przedstawiane i całe zgromadzenie modliło się o nie, zaś kazanie było przygotowane tematycznie specjalnie pod kątem ich potrzeb. Podczas każdego pobytu dzieci otrzymywały też różnego rodzaju pomoc materialną: odzież, żywność, słodycze, książki, pomoce naukowe, środki higieny. Robiliśmy im też wiele pamiątkowych zdjęć.

Czasami ludzie pytali nas, czy nie przesadzamy z ilością atrakcji dla dzieci i zwracają nam uwagę, że niektóre dzieci wychowujące się w Polsce w chrześcijańskich rodzinach nie mają zapewnionych tylu wrażeń podczas wakacji, co nasi goście z Litwy. Mamy świadomość, że rzeczywiście może tak być, lecz jednocześnie pamiętamy, iż większość naszych podopiecznych po powrocie do swoich domów nie przeżyje już nic ciekawego, a kolejne dni roku będą dla nich wypełnione szarzyzną i monotonią, nierzadko też przemocą, strachem i głodem. Pobyt w Polsce dla wielu z tych dzieci jest jedyną okazją doświadczenia radości płynącej z poznania czegoś nowego i nauczenia się rzeczy, o których ich rodzice nigdy nawet nie słyszeli.

W miarę możliwości staramy się, by dzieci przyjeżdżające do nas regularnie były za każdym razem umieszczane w tym samym domu. Dzięki temu pomiędzy nimi a ich opiekunami nawiązały się bardzo dobre relacje, które z roku na rok są coraz silniejsze.

Od dwóch lat przywozimy dzieci nie tylko z domów dysfunkcyjnych, ale również z rodzin chrześcijańskich, w których skromne warunki materialne uniemożliwiają dzieciom dostęp do różnego rodzaju atrakcji związanych z wypoczynkiem letnim.

Poza akcją letnią staramy się odwiedzać dzieci w okresie Świąt Bożego Narodzenia, aby przekazać im gwiazdkowe podarunki. Wraz ze Zborem w Solecznikach przygotowujemy wtedy spotkanie, na które zapraszane są także inne dzieci – nie tylko te przyjeżdżające do Polski. W ramach tego działania docieramy do ok. 40-50 dzieci. Jeżeli z powodu zbyt skromnych środków finansowych nie mamy możliwości zorganizowania akcji świątecznej, wtedy przekazujemy pomoc materialną w innym terminie.

Jesteśmy mocno zachęceni doświadczeniami z prowadzonych przez nas działań – radością dzieci, wdzięcznością i przychylnością ich rodziców, pozytywną opinią ich nauczycieli i pastora Zboru w Solecznikach. Jesteśmy przekonani, że dzieci nie tylko spędzały u nas atrakcyjnie czas, ale przede wszystkim zobaczyły życie całkowicie odmienne od tego, jakie znały ze swojego środowiska i przebywając w naszych domach doświadczyły Bożej miłości, co w przyszłości może zaowocować otwarciem serc dla Najlepszego Ojca.

Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. (Hebr 13:16)

Elżbieta Szczygieł – Koordynator Akcji