Zbór w Pińczowie

Zbór KChWE w Pińczowie.

Początki Zboru w Pińczowie sięgają pierwszej połowy lat 80-tych XX wieku. Działająca wówczas przy parafii Św. Jana w Pińczowie grupa „Odnowy w Duchu Świętym” stała się ośrodkiem swego rodzaju ożywienia religijnego. Niektóre z osób doświadczających tam spotkania z Bogiem zaczęły poszukiwać głębszego zrozumienia Słowa Bożego poza Kościołem Katolickim. Jednocześnie opowiadali o swoich duchowych doświadczeniach w najbliższym środowisku, co przyczyniało się do rozpowszechniania ewangelii (czytaj: „Świadectwo Janusza”). W efekcie można mówić o kilkudziesięciu osobach, które w tamtym okresie przeżyły duchowe odrodzenie i napełnienie Duchem Św. Niektóre z nich związały się na jakiś czas z Kościołem Zielonoświątkowym (Zbór „Betlejem” w Krakowie, później Zbór w Busku Zdroju) a także z Kościołem Wolnych Chrześcijan w Katowicach i Kielcach. Przez pewien czas funkcjonowała w Pińczowie placówka Kościoła Wolnych Chrześcijan. Wierzący spotykali się również po domach jako wspólnota niezrzeszona.
Pod koniec lat 90-tych XX w. z inicjatywy pastora Zboru KChWE w Kielcach Andrzeja Jeziernickiego oraz niektórych wierzących z Pińczowa rozpoczęto starania zmierzające do założenia Zboru w Pińczowie i zarejestrowania go w strukturach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
Zbór KChWE w Pińczowie został powołany uchwałą Kolegium Pastorów dnia 26 września 1998 roku. Na pełniącego obowiązki pastora powołano Wojciecha Leszczyńskiego. Wniosek do Kolegium Pastorów został złożony przez Zbór w Kielcach, który podjął stosowną uchwałę w dniu 01.08.1998 r. Dokument został podpisany przez członków Rady Zboru w Kielcach w składzie: Andrzej Jeziernicki (pastor), Zbigniew Muszyński, Sławomir Barańczyk, Tomasz Michalczyk, Tomasz Turek, Andrzej Wiśnios. Widnieją tam również podpisy członków nowopowstałej wspólnoty, którzy zgłosili chęć utworzenia Zboru w Pińczowie i przystąpienia do KChWE. Wśród nich: Wojciech Leszczyński, Sabina Leszczyńska, Tomasz Stępień, Renata Stępień, Janusz Podolski, Jerzy Ziółkowski, Marek Marzec, Zofia Kuśpiel i inni.
Powołany na pastora Zboru, pochodzący z Kozienic, Wojciech Leszczyński przybył do Pińczowa wraz ze swoją żoną Sabiną. Oboje ukończyli Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Kandydatura Wojciecha Leszczyńskiego została zgłoszona przez pastora Andrzeja Jeziernickiego i zaakceptowana przez członków Zboru w Pińczowie.
Pierwsze spotkania nowo-zarejestrowanego Zboru odbywały się w domu Janusza Podolskiego przy ul. Krótkiej, w mieszkaniu Renatki i Tomka Stępniów na Nowym Świecie a później w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury.
W 2005 roku pastor Wojciech Leszczyński zaproponował przejęcie służby pastorskiej Sławomirowi Barańczykowi ze Zboru KChWE w Kielcach. Decyzję tą podjął w przekonaniu, że Bóg powołuje go do założenia nowego Zboru w Warszawie (obecnie jest w tym Zborze pastorem – patrz: www.kchwe.waw.pl). W dniu 08 kwietnia 2006 roku uchwałą Kolegium Pastorów na pełniącego obowiązki pastora Zboru w Pińczowie powołano Sławomira Barańczyka (wcześniej pełniącego służbę starszego w Zborze KChWE w Kielcach). Wniosek w tej sprawie do Kolegium Pastorów podpisała Rada Zboru w Pińczowie w składzie: Wojciech Leszczyński, Janusz Podolski, Tomasz Stępień.
W lutym 2010 roku Zbór wynajął od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pińczowie budynek po dawnym sklepie przy ulicy Nowej. Po wykonaniu – własnymi siłami – niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych pierwsze nabożeństwo na nowym miejscu odbyło się 07 marca 2010 roku. Uroczyste otwarcie nowego Budynku Zborowego miało miejsce 16 maja 2010 r.
Obecnie w skład Zbór wchodzi 28 członków (nie licząc dzieci i tzw. sympatyków Zboru uczęszczających na nabożeństwa). Radę Zboru tworzą: Sławomir Barańczyk (pastor), Tomasz Stępień, Janusz Podolski, Jerzy Ziółkowski, Stanisław Zygmunt.