O nas

Jesteśmy ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, co oznacza, że nasze przekonania opieramy wyłącznie na autorytecie Pisma Świętego. Jezus Chrystus jest dla nas Jedynym Zbawicielem, Jedynym Pośrednikiem do Ojca w niebie, Jedyną Głową Kościoła. Jest naszym Panem i Bogiem.

Chrześcijanie Ewangeliczni utożsamiają się ze wszystkimi chrześcijanami na świecie wyznającymi i praktykującymi fundamentalne prawdy wiary wynikające z Biblii. Nie tworzą jednak jednolitej ogólnoświatowej, sformalizowanej struktury. Grupują się w większych lub mniejszych denominacjach lub tzw. wolnych zborach. To co nas łączy to braterstwo dzieci Bożych wynikające z przynależności do Jednego Boga i z posiadania Jednego Ducha.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej należy do tzw. nurtu zielonoświątkowego. Wywodzi się z Protestantyzmu czyli reformatorskiego ruchu religijnego, z  którego – mówiąc w pewnym uproszczeniu – wyłoniły się m.in. takie Kościoły jak: Luterański, Kalwiński, Metodystyczny, Baptystyczny i wiele innych.

Więcej

Aktualności

11/11/2015 |

Znaczenie pieśni w Zborze Jezusa Chrystusa

W dniu 14 listopada 2015 r. (sobota) zapraszamy na konferencję: “Znaczenie pieśni w Zborze Jezusa...

Więcej